Översättning

Vill du prova lyckan med din webshop i ett annat land än Sverige?

Vi hjälper dig att översätta din hemsida till och från Danska, Svenska, Tyska och Engelska. Som kund hos oss får du naturligtvis väsentligt bättre priser på översättning än vad du kan få på en översättningsbyrå. Vi har översatt många hemsidor och gör löpande översättning när kunder lanserar nya produkter på sina hemsidor. Vi erbjuder att översätta per ord som de flesta översättningsfirmor gör, men oftast gör vi det efter tidsåtgång då det normalt blir billigare för våra kunder.

Om du behöver översättning till andra språk än ovannämnda har vi en samarbetspartner, en professionell översättningsfirma, som vi kan hänvisa till. Vi arbetar dessutom alltid för att ha anställda med flera språkkunskaper. Läs mer om hur du kan lyckas utomlands med din webshop här.

Pin It on Pinterest